Automobilių galios matavimo stendo būgnų balansavimas.

Susidėvėjusią būgnų dangą pakeitus nauja pasikeitė būgnų balansas. Darbo metu stendo būgnai kėlė didelius virpesius persiduodančius į pastato konstrukciją.
Atlikome dinaminį balansavimą vietoje. Pastato ir stendo vibracijos sumažėjo iki priimtino lygio.